Sjöström Stenförädling

Familjen Sjöström har bedrivit stenhantering på Öland sedan 1959. Det finns en lång tradition i företaget av att bryta och förädla den Öländska kalkstenen, vilket speglar sig i den bredd som vårt företag har av olika produkter.
Röd och grå Ölandskalksten används till bl.a murar, fasader, stolpar, gångar, trappor, altaner, golv etc. Ytorna som förekommer varierar från den naturliga klovytan till huggen, hyvlad, sågad, slipad eller polerad beroende på användnings- område.

 

Dessutom har vi tagit fram speciella ytbearbetningar, antikbearbetningar och Rustik Exklusiv som använts till golv vid renoveringar och tillbyggnader av bl.a. gamla kyrkor och slott i Nordtyskland. Där man lagt Ölandssten för flera hundra år sedan och nu vill ha något som liknar den gamla bearbetningen. Denna “antik och rustikbearbetade” yta har på senare år successivt blivit allt populärare även i Sverige.
Sedan 2003 har vi även producerat produkter i Jämtländsk kalksten i syfte att bredda vårt sortiment av natursten.

 

Den Öländska röda och grå kalkstenen har brutits i mer än 1500 år och använts som byggnadsmaterial samt i förädlad form som kalkbruk. Stenmurar, fornborgar, kyrkor, Borgholms slott och andra byggnationer på Öland vittnar om den lokala användningen av stenen.
En export av Öländsk kalksten är känd sedan medeltiden. Då skeppades stora mängder kalksten till länderna runt Östersjön för att användas till kyrkor och andra monumentala byggnader, liksom till utsmyckningar som dopfunter och portaler.

 

Under 1500- och 1600-talet användes den Öländska stenen till den omfattande upprustningen av Svenska slott och den Öländska kalkstenen kom också att dominera den Svenska stenexporten.
Gamla stenbrott är idag viktiga spår i det Öländska kulturlandskapet. De vittnar om en lång tradition av stenbrytning och förädling, något som numera förs vidare med modern teknik.
Kalkstenen används idag på samma sätt som för 1000 år sedan, som byggnadsmaterial och vid tillverkning av cement, både i Sverige och i länderna runt Östersjön.