Öland Rödflammig S, Kalksten

Plats: Horn Öland Sverige

 

Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av färg.

(!) Rådfråga oss under projekteringsstadiet för rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.

 

Tekniska egenskaper Enhet
Tryckhållfasthet Mpa 157
Böjdragshållfasthet Mpa 8,1
Böjdragshållfasthet Stand.avv Mpa 5,1
Böjhållfasthet Lägsta vänt Mpa 1,5
Nötningsmotstånd cm3/50cm2 16,0
Nötningsmotstånd mm3 16 256
Vattenabsorption vikt% 0,5
Densitet kg/m3 2680
Utspjälkningshållfasthet N 2300
Friktion SRV dry 47
Friktion SRV wet 23
Frost Böjhållfasthet skillnad % -54

 

Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.