Öland Röd B1S, Kalksten

Plats: Horn Öland Sverige

 

Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av färg.

(!) Rådfråga oss under projekteringsstadiet för rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.

 

Tekniska egenskaper Enhet
Tryckhållfasthet Mpa 159
Böjdragshållfasthet Mpa 12,6
Böjdragshållfasthet Stand.avv Mpa 4,9
Böjhållfasthet Lägsta vänt Mpa 4,3
Nötningsmotstånd cm3/50cm2 16,1
Nötningsmotstånd mm3 16 395
Vattenabsorption vikt% 1,1
Densitet kg/m3 2640
Utspjälkningshållfasthet N 1650
Friktion SRV dry 51
Friktion SRV wet 26
Frost Böjhållfasthet skillnad % -43

 

Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.