Öland Grå G3S, Kalksten

Plats: Stenninge Öland Sverige

 

Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av färg.

(!) Rådfråga oss under projekteringsstadiet för rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.

 

Tekniska egenskaper Enhet
Tryckhållfasthet Mpa 149
Böjdragshållfasthet Mpa 18,1
Böjdragshållfasthet Stand.avv Mpa 2,0
Böjhållfasthet Lägsta vänt Mpa 14,3
Nötningsmotstånd cm3/50cm2 26,7
Nötningsmotstånd mm3 27 238
Vattenabsorption vikt% 1,0
Densitet kg/m3 2630
Utspjälkningshållfasthet N 2200
Friktion SRV dry 53
Friktion SRV wet 13
Frost Böjhållfasthet skillnad % -0,7

 

Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.