Öland grå G2S – Kalksten

Plats: Stenninge Öland Sverige

 

Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av färg.

(!) Rådfråga oss under projekteringsstadiet för rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.

 

Tekniska egenskaper Enhet
Tryckhållfasthet Mpa 105
Böjdragshållfasthet Mpa 5
Böjdragshållfasthet Stand.avv Mpa 3,8
Böjhållfasthet Lägsta vänt Mpa 7,6
Nötningsmotstånd cm3/50cm2 19,4
Nötningsmotstånd mm3 19 495
Vattenabsorption vikt% 0,7
Densitet kg/m3 2650
Utspjälkningshållfasthet N 2350
Friktion SRV dry 48
Friktion SRV wet 11
Frost Böjhållfasthet skillnad % 9

 

Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.