Öland Grå G1S, Kalksten

Plats: Stenninge Öland Sverige

 

Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av färg.

(!) Rådfråga oss under projekteringsstadiet för rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.

 

Tekniska egenskaper Enhet
Tryckhållfasthet Mpa 120
Böjdragshållfasthet Mpa 17,4
Böjdragshållfasthet Stand.avv Mpa 1,7
Böjhållfasthet Lägsta vänt Mpa 14,2
Nötningsmotstånd cm3/50cm2 17,5
Nötningsmotstånd mm3 17 768
Vattenabsorption vikt% 0,9
Densitet kg/m3 2650
Utspjälkningshållfasthet N 1850
Friktion SRV dry 48
Friktion SRV wet 12
Frost Böjhållfasthet skillnad % -25

 

Provat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.