Jämtland Röd, Kalksten

Plats: Brunflo Jämtland Sverige

 

 

Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av färg.

(!) Rådfråga oss under projekteringsstadiet för rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.

 

Tekniska egenskaper Enhet
Tryckhållfasthet Mpa
Böjdragshållfasthet Mpa 6,0
Böjdragshållfasthet Stand.avv Mpa 1,4
Böjhållfasthet Lägsta vänt Mpa 3,3
Nötningsmotstånd cm3/50cm2
Nötningsmotstånd mm3  18457
Vattenabsorption vikt%  0,2
Densitet kg/m3  2710
Utspjälkningshållfasthet N  2050
Friktion SRV dry  56
Friktion SRV wet  31
Frost Böjhållfasthet skillnad %  -7,9

 

Provat av CBI, Betonginstitutet (Ingår i SP-koncernen)