Jämtland Grå, Kalksten

Plats: Brunflo Jämtland Sverige

 

 

Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av färg.

(!) Rådfråga oss under projekteringsstadiet för rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.

 

Tekniska egenskaper Enhet
Tryckhållfasthet Mpa 200
Böjdragshållfasthet Mpa 9,0
Böjdragshållfasthet Stand.avv Mpa 1,6
Böjhållfasthet Lägsta vänt Mpa 6,2
Nötningsmotstånd cm3/50cm2 18,1
Nötningsmotstånd mm3 18294
Vattenabsorption vikt% 0,2
Densitet kg/m3 2700
Utspjälkningshållfasthet N 1750
Friktion SRV dry 49
Friktion SRV wet 25
Frost Böjhållfasthet skillnad % -65

 

Provat av CBI, Betonginstitutet (Ingår i SP-koncernen)