Exclusive Jämtland, Kalksten

Plats: Brunflo Jämtland Sverige

 

 

Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av färg.

(!) Rådfråga oss under projekteringsstadiet för rätt stensort, bearbetningsval och tjocklek.

 

Tekniska egenskaper Enhet
Tryckhållfasthet Mpa
Böjdragshållfasthet Mpa 10,1
Böjdragshållfasthet Stand.avv Mpa 1,7
Böjhållfasthet Lägsta vänt 7,0
Nötningsmotstånd cm3/50cm2
Nötningsmotstånd mm3
Vattenabsorption vikt%  0,2
Densitet kg/m3  2710
Utspjälkningshållfasthet N
Friktion SRV dry
Friktion SRV wet
Frost Böjhållfasthet skillnad %

 

Provat av CBI, Betonginstitutet (Ingår i SP-koncernen)